Lào Cai: Tăng cường đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường và xử lý chất thải

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trách nhiệm của người dân, công đồng trong việc bảo vệ môi trường. Chất lượng về xử lý chất thải của tỉnh Lào Cai ngày càng được nâng cao.

Ngành TN&MT tỉnh Lào Cai luôn chú trọng quan tâm đến công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các dự án thuộc đối tượng cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hoàn thành việc xóa tên trong năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tăng cường phối hợp, quản lý về công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các khu xử lý tập trung; triển khai thực hiện ngay các giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác hiện hữu; chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Lào Cai cũng tham mưu triển khai tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng; đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường không khí KCN Tằng Loỏng xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN&MT Lào Cai, thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt được quan tâm đầu tư thì nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong hoạt động BVMT ngày càng được nâng cao… Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, công tác vệ sinh môi trường càng được chú trọng nhiều hơn. Rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Với mục tiêu giữ gìn các tuyến đường, ngõ phố, nơi công cộng, khu dân cư luôn sạch sẽ, các huyện, thành phố trong tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc sử dụng khẩu trang và thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, giám sát việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

Các ngành, các cấp cũng tập trung truyền thông về BVMT, triển khai và phổ biến rộng rãi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm hoạt động có hiệu quả như: Nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; Tổ tự quản BVMT, Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông… Các hoạt động truyền thông được tổ chức đi đôi với công tác BVMT trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở TN&MT cũng phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nhờ thực hiện đa dạng các hoạt động BVMT, đến nay, chất lượng vệ sinh môi trường của Lào Cai ngày càng được nâng cao. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự chuyển biến trong ý thức, hành động BVMT của các tổ chức, cá nhân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Lào Cai đã quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý ô nhiễm, kiên quyết không để phát sinh các điểm đen, điểm nóng về môi trường.

Xem thêm dịch vụ tiêu hủy hàng hóa.

Theo báo kinhtemoitruong.vn

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 4 Trung bình: 4.8]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top