Cơ sở vật chất Nhà máy

Hệ thống tái chế dầu nhớt thải công suất 6.410.000kg/năm
1 2

Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại , công suất 1000kg/h

 he-thong-lo-dot-1 he-thong-lo-dot-2

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang thải, công suất 10 kg/h

he-thong-xu-ly-bong-den-huynh-quang-1

Hệ thống xử lý pin và ắc quy chì, công suất 150kg/h

he-thong-xu-ly-pin-va-ac-quy-chi

Hệ thống tẩy rửa kim loại, bavia dính dầu, hóa chất, công suất 150kg/h

he-thong-tay-rua-kim-loai-bavia-dinh-dau-hoa-chat

Hệ thống tái chế, xúc rửa thùng phuy, công suất 600kg/h

he-thong-ta-che-xuc-rua-thung-phuy

Hệ thống xử lý thiết bị điện, linh kiện điện tử thải, công suất 100kg/h

he-thong-xu-ly-pin-va-ac-quy-chi

Hệ thống xử lý nước thải Công suất 100m3/ngày đêm

he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Hệ thống hóa rắn công suất 150kg/h

he-thong-hoa-ran

Hệ thống kho bãi, nhà xưởng.

he-thong-kho-bai1

he-thong-kho-bai2

Phương tiện chuyên dụng

phuong-tien-chuyen-dung-tau
Tàu Thủy

phuong-tien-chuyen-dung-xetai
Xe Tải

top