Hệ thống ổn định hóa rắn

  • Công suất: 150kg/h
  • Kích thước máy: 2.000 x 4.000 x 1.000 mm
  • Quy trình công nghệ:
Quy trình xử lý ổn định hóa rắn tại công ty môi trường Cao Gia Quý

Quy trình xử lý ổn định hóa rắn tại công ty môi trường Cao Gia Quý

  • Thuyết minh quy trình:

Tro thải từ lò đốt và các chất thải khác (xỉ,tro đáy, bụi khí thải, các vật liêu cách nhiệt, chịu nhiệt – gọi chung là chất thải cần hóa rắn) được tập kết ở khu vực hóa rắn. Cặn bùn, tro xỉ được đưa vào máy phối liệu để phối trộn với các nguyên liệu khác như: xi măng, cát, đá 1 x2… theo tỉ lệ quy định sẵn. Cấp phối được trộn với nước nhờ máy trộn bê tông tạo thành hỗn hợp vữa. Sau đó, hỗn hợp vữa được chuyển sang bộ phận đổ bê tông bằng khuôn định hình đúc thành gạch bê tông có kích thước (0,5×0,25×01,15m).

Các tấm đúc được đưa đi kiểm tra tính nguy hại. Phần không đạt độ rò rỉ (hàm lượng chất ô nhiễm sau hóa rắn vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT) được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để đem đi chôn lấp an toàn. Phải đảm bảo tiêu chuẩn được nhập kho để bán làm vật liệu xây dựng.

Bảng: Tỷ lệ phối trộn vật liệu đóng rắn

Chất thải (bùn thải vô cơ, tro, xỉ…)Xi măng PC40VôiCátNước
30%20%5%35%10%

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 10 Trung bình: 4.7]

CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG

top