Những văn bản pháp quy môi trường

 Luật Môi trường số 55/2014/QH13-23/06/2014 – Những quy định chung về Luật Bảo Vệ Môi Trường

 Nghị Định số 38/2015/NĐ-CP-24/04/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại

 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại

 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT-31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế

VĂN BẢN PHÁP QUY
4.5 (90%) 8 vote[s]

top