Vắc xin Covid-19 sẽ được tạo từ thực vật

Mới đây nhà nghiên cứu vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm Gary Kobinger cùng nhà nghiên cứu Hugues Fausther–Bovendo tại Trung tâm Nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm Đại Học Laval, đã nghiên cứu về vắc xin Covid-19 làm từ thực vật. Phát triển như thế nào? Chúng ta đã biết rằng, nhiều loại […]

Read more

Sự nóng lên quá nhanh của Trái đất chính là mối đe dọa lớn nhất

Sự nóng lên quá nhanh của Trái đất chính là “mối đe dọa lớn nhất” đối với sức khỏe con người và hệ lụy từ tình trạng này sẽ không thể đảo ngược, nếu thế giới không hành động khẩn cấp. Đó là cảnh báo của trái đất đến con người, nếu tình trạng ô nhiễm […]

Read more

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và sự khác nhau

Phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau sẽ có những chỉ thị của Chính phủ khác nhau và những chỉ thị đó là chỉ thị 15, 16 và 19. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp “cách ly toàn xã hội”. Và […]

Read more

1 2 3 4
top