Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và sự khác nhau

Phòng, chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau sẽ có những chỉ thị của Chính phủ khác nhau và những chỉ thị đó là chỉ thị 15, 16 và 19. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp “cách ly toàn xã hội”. Và […]

Read more

Toàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h 9-7

TP.HCM sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9-7, thời gian giãn cách áp dụng 15 ngày. Người dân vẫn có thể ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết: mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch […]

Read more

Tại sao không chúng ta không chống biến đổi khí hậu như chống covid-19

Trước hết chúng ta cần hợp tác quốc tế. Trong khi các chính phủ, các nhà nghiên cứu và các công ty dược phẩm hợp tác cùng nhau để chống lại đại dịch COVID-19, thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Ví dụ việc phát triển và thử nghiệm vắc-xin, ô nhiễm […]

Read more

Tập Trung Xử Lý Chất Thải Rắn, Ô Nhiễm Không Khí, Ô Nhiễm Nguồn Nước

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục Môi trường cần tập trung xử lý vấn đề chất thải rắn, quan trọng nhất vẫn là chất thải rắn sinh hoạt. Và tìm hướng giải quyết cho ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chủ động phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm […]

Read more

1 2 3 4 5 6
top