Quỹ Bảo vệ môi trường và 3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, 3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là: chôn lấp chất thải, khai thác khoáng sản, nhập khẩu phế liệu từ […]

Read more

Rác thải công nghiệp gồm những gì? Các bước để xử lý rác thải công nghiệp

Nếu không biết cách xử lý và giải quyết trước khi đưa ra thiên nhiên và môi trường thì rác thải công nghiệp có nguy cơ tiềm ẩn gấp nhiều lần đối với rác thải thông thường. Rác thải công nghiệp gồm những loại gì? Phần lớn rác thải công nghiệp chúng đều là chất […]

Read more

Hệ lụy môi trường tới các hoạt động kinh doanh do xăng tăng giá

Tác động chính tới môi trường trong hoạt động xăng dầu đó là hơi xăng dầu phát sinh trong quá trình xuất nhập, tồn chứa và vận chuyển xăng dầu, nước thải nhiễm dầu phát sinh từ các hoạt động vệ sinh bồn bể, thiết bị, nước mặt nhiễm dầu, chất thải rắn nhiễm dầu, […]

Read more

Thu gom rác thải lây nhiễm đang bị quá tải ở một số địa phương

Ngày 4/3 đại diện Vụ quản lý, xử lý chất thải Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) cho biết công tác thu gom rác thải ở một số địa phương đang có hiện tượng quá tải. Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xử lý rác thải của bệnh […]

Read more

Lào Cai: Tăng cường đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường và xử lý chất thải

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trách nhiệm của người dân, công đồng trong việc bảo vệ môi trường. Chất lượng về xử lý chất thải của tỉnh Lào Cai ngày càng được nâng cao. Ngành TN&MT tỉnh Lào Cai […]

Read more

Phương án tăng cường thêm 4 công ty xử lý rác thải y tế do Covid-19 tại TP HCM

Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM vừa lên phương án tăng cường thêm 4 công ty xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19. 4 công ty được bổ sung gồm Công ty cổ phần Môi trường Việt Úc, Công ty TNHH Sản xuất – […]

Read more

1 2 3 6
top