Nguồn Tài Nguyên Được Tái Tạo Từ Chất Thải Rắn

Để giải quyết vấn đề xử lý chất thải rắn nhằm mục tiêu phát triển bền vững, các nhà khoa học đã phát triển các sản phẩm ứng dụng mang tính hiện đại nhưng được “nội địa hóa” cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện trong nước. Ngày 17/12, Viện Hàn lâm Khoa học […]

Read more

Từ Đầu Năm 2022 Những Văn Bản Liên Quan Đến Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường Sẽ Có Hiệu Lực

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt các văn bản hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2022. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với những đột phá Từ ngày 1/1/2021, Luật Bảo vệ môi trường […]

Read more

Những biện pháp giúp giảm sự nóng lên của Trái Đất

Những biện pháp dưới đây sẽ giúp giảm thải hiệu ứng nhà kính, giảm thải ô nhiễm không khí và làm cho không gian sống bền vững hơn, mà còn giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu. Trái Đất đang hướng tới sự nóng lên 2,7 […]

Read more

Phương tiện giao thông vận tải và những quy định bảo vệ môi trường

Ngày 01/07/2018 có hiệu lực về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt quy định về việc kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho linh kiện, thiết bị. […]

Read more

Những quy định mới về môi trường áp dụng trong thánh 11/2021

Hàng loạt quy định mới liên quan đến quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2021. Sửa đổi quy […]

Read more

1 2 3 4
top