Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 196/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với lộ trình thi hành luật cụ thể, đồng bộ và thống nhất.

Theo Kế hoạch, các đơn vị chức năng, UBND các cấp sẽ tổ chức tổng kết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 vào quý IV/2021, trong đó tập trung đánh giá các công tác triển khai thực thi hành luật và nhiệm vụ, điểm lại những kết quả đạt được và nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc về pháp luật.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường với nội dung tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp và sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn.

Cùng với đó là nhiệm vụ rà soát các văn bản pháp luật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành. Tiếp theo đó là xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo nội như: Lộ trình di dời cư dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp, Quy định trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn, Quy định khuyến khích, tổ chức xã hội hoá đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình bảo vệ môi trường tại khu sản xuất, kinh doanh tập trung, Quyết định thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh….

Kế hoạch nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND Thành phố đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện các nội dung theo phân công.

Đồng thời, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc…

Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 4 Trung bình: 4.5]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top