Nguồn Tài Nguyên Được Tái Tạo Từ Chất Thải Rắn

Để giải quyết vấn đề xử lý chất thải rắn nhằm mục tiêu phát triển bền vững, các nhà khoa học đã phát triển các sản phẩm ứng dụng mang tính hiện đại nhưng được “nội địa hóa” cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện trong nước. Ngày 17/12, Viện Hàn lâm Khoa học […]

Read more

Từ Đầu Năm 2022 Những Văn Bản Liên Quan Đến Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường Sẽ Có Hiệu Lực

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt các văn bản hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2022. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với những đột phá Từ ngày 1/1/2021, Luật Bảo vệ môi trường […]

Read more

Xả rác càng nhiều trả tiền càng cao kể từ ngày 1/1/2022

Những quy định mới liên quan đến chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được bắt đầu từ ngày 1/1/2022 giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích […]

Read more

Những báo cáo về biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO

những báo cáo biển đổi khí hậu và sức khỏe

Theo báo cáo mới đây trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh Biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc (COP26) diễn ra tại Glasgow, Scotland, quy định của cộng đồng y tế toàn cầu về hành động khí hậu đã được đưa ra, dựa trên một nghiên cứu về mối liên hệ […]

Read more

top