Phân loại rác thải theo nguồn: theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Theo Luật Bảo Vệ Môi trường năm 2020, ngày 01/01/2022 người dân phải tiến hành phân loại rác thải tại nguồn. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn chưa thể thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Từ ngày 1/1/2022, Luật […]

Read more

Hướng tới nên kinh tế xanh và giảm thiểu rác thải ngành thủy sản

Để giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất ngành thủy sản, cần từng bước quản lý rác thải nhựa từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh. Thách thức môi trường lớn Có nhiều nguyên nhân khiến biển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ô […]

Read more

1 2 3 4 8
top