Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Được Hà Nội Chuyển Quyền Quản Lý Chất Thải Rắn Thông Thường

UBND.Hà Nội đã có quyết định chuyển chức năng quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường từ Sở Xây dựng sang Sở Tài Nguyên và Môi Trường. UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày […]

Read more

Những phát minh được làm từ những vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

vat lieu tai che than thien voi moi truong

Đối với tình hình phát triển kinh tế như ngày nay rác thải luôn là vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia. Mỗi giây chúng ta có thể vứt hơn 20.000 chai nhựa mỗi giây, chưa kể các loại rác thải và rác thải công nghiệp khác. Chỉ có khoảng 7% chai nhựa được […]

Read more

Cái sản phẩm gia dụng được tái chế từ lá cây, góp phần bảo vệ môi trường

san-pham-bang-la-cay-bao-ve-moi-truong

Trên thế giơi, mỗi năm có đến 300 triệu tấn rác thải nhựa, thải ra môi trường và hơn một nửa trong số đó là những sản phẩm nhựa dùng một lần, phải mất từ 400 – 1.000 năm mới có thể phân hủy. Theo thống kê, túi ni lông và lượng chất thải nhựa […]

Read more

Cung Cấp Năng Lượng Chạy Ô Tô Bằng Rác Thải Không Thể Tái Chế

Rác thải nhựa không thể tái chế gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng đến Trái Đất có thể chuyển đổi nhựa thành điện và nhiên liệu Hydro. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đã nghiêm cứu và tạo ra một phương pháp đầu tiêncó thể biến nhựa không thể tái chế […]

Read more

1 2
top