Công ty Năng Lượng Mê Kông

Logo công ty năng lượng Mekong

Được thành lập bởi 3 nhà đầu tư công ty quốc tế EDF thuộc nhóm EDF, tổng công ty Sumimoto và công ty Toyota Electric Power. Đây là một nhà sản xuất năng lượng độc lập và tiếp nhận thi công các nhà máy sản xuất năng lượng dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 1 Trung bình: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top