Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

Logo Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp hàng dầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, với ngành nghề kinh doanh chính sau:

  • Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng
  • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công nghiệp
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác.
  • Xây dựng và kinh doanh bất động sản,..
  • Dịch vụ bến cảng, kho bãi,..
Đánh giá bài viết!
[Tổng: 1 Trung bình: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top