Tác động của biến đổi khí hậu khó có thể lường trước được an toàn

Về việc khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 dựa vào nhiên liệu hóa thạch sẽ gây ra những hậu quả lâu dài cho môi trường, ảnh hưởng đối với sức khỏe con người và làm trầm trọng nguy cơ về mất an ninh lương thực và nước sạch. Những cảnh báo này được […]

Read more

Sự nóng lên quá nhanh của Trái đất chính là mối đe dọa lớn nhất

Sự nóng lên quá nhanh của Trái đất chính là “mối đe dọa lớn nhất” đối với sức khỏe con người và hệ lụy từ tình trạng này sẽ không thể đảo ngược, nếu thế giới không hành động khẩn cấp. Đó là cảnh báo của trái đất đến con người, nếu tình trạng ô nhiễm […]

Read more

4 câu chuyện tồi tệ đáng buồn về thiên nhiên môi trường

Tê giác trắng cuối cùng vừa qua đời

Xã hội ngày càng phát triển, tốc độ toàn cầu hòa ngày càng tăng. Đã có rất nhiều các hoạt động diễn ra trên toàn thế giới với mục đích tuyên truyền tăng nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, dường như […]

Read more

1 2
top