Những quy định mới về môi trường áp dụng trong thánh 11/2021

Hàng loạt quy định mới liên quan đến quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2021. Sửa đổi quy […]

Read more

Xử lý đến 99% lượng rác thải và bài học

Xử lý đến 99% lượng rác thải và bài học

Hiện nay, những nhà máy đốt rác thải ở  Nhật Bản nổi tiếng với những kiến trúc đặc biệt và là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp xử lý rác thải hiệu quả đến 99%. Các hệ thông xử lý rác thải vẫn đang hết sức bất cập ở các thành phố lớn như […]

Read more

top