Nghị quyết trình UBTVQH về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Mới đây, ngày 13/03 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban […]

Read more

Phân loại rác thải theo nguồn: theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Theo Luật Bảo Vệ Môi trường năm 2020, ngày 01/01/2022 người dân phải tiến hành phân loại rác thải tại nguồn. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn chưa thể thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Từ ngày 1/1/2022, Luật […]

Read more

Từ Đầu Năm 2022 Những Văn Bản Liên Quan Đến Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường Sẽ Có Hiệu Lực

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt các văn bản hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2022. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với những đột phá Từ ngày 1/1/2021, Luật Bảo vệ môi trường […]

Read more

top