Tái Chế, Xử Lý Rác Thải Nông Thôn

Hiện nay, việc xử lý và tái chế rác thải ở nông thôn là việc vô cùng cấp bách. Với lượng rác thải tương đối lớn, khoảng 14 triệu tấn rác thải/năm. Theo thống kê của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, tỷ lẹ thu gom còn có thể thấp hơn khoảng 40 – 50% tỷ lệ tái chế chi đạt ở mức 3,24%.

Mặc dù đến nay đã có khoảng 50% các xã trong toàn quốc thành lập tổ thu gom chất thải sinh hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom vẫn đáp ứng được nhu cầu nên rác thải vẫn còn khắp nơi công cộng, hồ, ao, sông và các địa điểm khác.

Vấn đề thu gom rác thải ở nông thôn hiện nay đang gặp nhiều bất cập. Các vấn đề quan trọng đó là việc đầu tư trong công tác quản lý chất thải nói chung, chất thải sinh hoạt nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ xử lý rác thải phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế – xã hội từng địa phương, đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng miền. Hiện nay, có khoảng 70% chất thải rắn sinh hoạt vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn lấp, chỉ 15% được xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải và 15% được xử lý bằng phương pháp đốt. Trong khi đó, nhiều điểm xử lý rác còn chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng mỗi xã có một lò đốt chất thải, hay những bãi chôn lấp chất thải không đảm bảo yêu cầu và dẫn đến ô nhiễm môi trường: Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết.

Để đẩy mạnh quản lý rác thải nông thôn, Bộ TN&MT đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Đôn đốc các địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để thu gom và xử lý chất thải. Trước hết, các địa phương phải rà soát lại các quy hoạch quản lý chất thải hiện có, có kế hoạch, lộ trình để chấm dứt việc đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã, khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã, liên huyện phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh. Chấm dứt việc sử dụng các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, các khu vực lưu giữ chất thải, các bãi chôn lấp không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hiện nay.

Tập trung sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn, tiệm cận với chuẩn của các nước tiên tiến. Đồng thời, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn theo hướng làm thí điểm tại các địa phương có các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội khác nhau, trên cơ sở đó làm cơ sở nhân rộng cho các địa phương có điều kiện tương tự.

Chính vì thế hãy cùng chung tay với Công ty Môi trường Cao Gia Quý cùng nhau góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, vì tương lai một Việt Nam xanh.

 

“Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống,

tất cả vì tương lai con em chúng ta”

Tái Chế, Xử Lý Rác Thải Nông Thôn
5 (100%) 1 vote[s]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top