Tận dụng rác thải thực phẩm như một nguồn tài nguyên

Bên cạnh việc kiểm soát ngay từ nguồn sản xuất, theo Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng Trần Thị Hương, cần tận dụng rác thải thực phẩm như một nguồn tài nguyên. Với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, chế biến thực phẩm trở thành một trong […]

Read more

TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh phân loại rác, nói không với rác thải nhựa

Nhằm đưa hoạt động phân loại rác thải tại nguồn và phong trào “chống rác thải nhựa” đi vào chiều sâu, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị chức năng TP. Cần Thơ hiện đang tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thuần thục việc phân loại rác […]

Read more

top