Giải pháp hiệu quả xử lý rác thải tái chế

Mặc dù TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp thu gom và xử lý chất thải tái chế nhưng vẫn thực sự chưa đạt được hiệu quả, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị.

Hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải tái chế, khuyến khích người dân phân loại nguồn và kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả khả quan trong việc xử lý rác chất thải trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kế năm 2019, mỗi ngày trên toàn thành phố thải ra khoảng 10.000 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, chất thải hữu cơ chiếm khoảng 40 – 60%, chất thải nhựa, ni-lông khoảng 5 – 20%, chất thải tái chế khoảng 10 – 20%, chất thải khác khoảng 15 – 20%. Nhưng trong đó chất thải nhựa chiếm tỷ lệ cao với hơn 1.500 tấn. Rác thải có tỷ lệ gia tăng khoảng 5 – 10% môi năm. Các nguồn chất thải chung tâm thương mại, bệnh viện, khu công nghiệp, công trình,…..

rác thải khu vực thành phố hồ chí minh

Với việc rác thải tăng nhanh và trở thành một vấn đề phức tạp và áp lực cho các ban quản lý và các đơn vị thu gom, xử lý chất thải. Đối với việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại TP Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa tập chung. Với những thiết bị, công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý vẫn chưa đồng bộ với hiện đại. Cùng với việc thu gom chưa triệt để cũng là nguyên nhân dẫn đến kém chất lượng trong việc xử lý chất thải, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị. Ngoài ra, thành phố chưa có khu xử lý chất thải tái chế tập trung khiến công tác quản lý và xử lý chất thải tái chế chưa đạt hiệu quả.

Trước những thực trạng trên, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là giải pháp rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Nếu thực hiện thành công sẽ giúp các nhà quản lý, các đơn vị xử lý có nhiều giải pháp trong xử lý tái chế chất thải. Ðể giải quyết vấn đề này, Công ty Môi trường Cao Gia Quý đã xây dựng đề án “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Công ty sẽ phối hợp xây dựng các dự án trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải có thể tái chế, xây dựng mạng lưới với các nhà tái chế để phát triển mô hình khuyến khích cho chất thải có thể tái chế.

Dự án nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong triển khai, thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, quản lý, thu hồi, tái chế và tái sử dụng chất thải tái chế một cách hiệu quả và giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản xuất không phát thải góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

“Nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào dọn rác làm môi trường sạch hơn

Rác là nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh, hãy làm sạch rác bất cứ nơi nào.”

Đánh giá bài viết!
[Tổng: 16 Trung bình: 5]

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top